wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Informacje na temat danych osobowych

Informacje na temat danych osobowych

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZY KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ
WWW.AG.PL

 

 

Drogi Użytkowniku,
Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe, w związku z obsługą sklepu internetowe
WWW.AG.PL.

 

KIM JESTEŚMY:

Informujemy, że głównym administratorem danych osobowych jest AG-SR Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu 60-101 Granowska 12. Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem adresu e -mail: sklep@ag.pl

 

SKĄD POSIADAMY TWOJE DANE OSOBOWE:

Dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Kupującego, które Klient podaje nam podczas rejestracji w naszym serwisie ag.pl (na www.ag.pl ) oraz zapisując się na newsletter w naszym serwisie. Dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. adresu zamieszkania lub numeru NIP, otrzymujemy od Kupującego w związku z realizacją transakcji sprzedaży urządzeń i/lub usług za pośrednictwem naszego serwisu. Dane uzyskujemy również w związku z rezerwacjami towarów, składanymi przez Klientów reklamacjami oraz w ramach kontaktu z naszymi konsultantami.
Dane osobowe mogą nam również zostać przekazane przez podmioty trzecie, na prośbę Klienta. Dotyczy to sytuacji, w której chcesz się zarejestrować w naszym serwisie z wykorzystaniem funkcjonalności mediów społecznościowych i naszych partnerów:

 1. Facebook
 2. Google +
 3. LinkedIn

W przypadku korzystania z możliwości zalogowania się z wykorzystaniem funkcjonalności któregokolwiek z powyższych partnerów, najpierw zostaniesz przez niego poproszony o potwierdzenie, że może on przekazać nam Twoje dane w zakresie niezbędnym do rejestracji w serwisie. Za Twoją zgodą partner przekaże nam część Twoich danych dla potrzeb rejestracji w naszym serwisie. Dla dokończenia procesu rejestracji konieczne może być uzupełnienie Twojego profilu o dodatkowe dane osobowe. Po założeniu konta w naszym serwisie będziesz mógł logować się do naszego sklepu z wykorzystaniem funkcjonalności oferowanych przez naszych partnerów.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Twoje dane przetwarzamy w następującym zakresie

 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy (jeżeli ją prowadzisz)
 • adres zamieszkania
 • adresy dostaw
 • numer NIP (jeżeli prowadzisz firmę)
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • historia transakcji (w tym co i kiedy zarezerwowałeś, kupiłeś, wykorzystane kody rabatowe, sposoby dokonywania płatności)
 • Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatności
 • informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*)
 • numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem
 • informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
 • historia Twojej komunikacji z nami
 • dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł
 • informacje o źródłach pozyskania Twoich danych
 • twoje reklamacje
 • twoje opinie
 • dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem
 • udzielone przez Ciebie zgody.

 

DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ AG-SR SP.Z O.O. SP.K. W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Na podstawie zgody wyrażonej przez klienta w celu:
 1. Przekazywania klientowi niezbędnych w procesie sprzedażowym informacji tj. regulaminu, cennika, informacji o zmianie nazwy firmy, adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia zamówienia, reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail);

Szczegółowe dane na temat gromadzenia i wykorzystywania danych znajdują się Polityce prywatności firmy, znajdującej się pod adresem polityka prywatności.

 1. Marketingu bezpośredniego produktów i usług AG-SR Sp. z o.o. Sp. k.

Marketing bezpośredni może być realizowany przez AG-SR Sp. z o.o. Sp. k. za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. e-mail, oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych tj. telefon.

 1. W celu:
 1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 1. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AG-SR Sp. z o.o. Sp. k. w celu:
 1. Marketingu produktów i usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta;
 2. Organizowaniu i przeprowadzaniu konkursów oraz innych akcji marketingowych;
 3. Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

 

OKRES PRZEZ JAKI DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE:

 

Okres przez jaki przetwarzamy dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania:  

 • rejestracja w naszym serwisie i/lub zapisanie się na newsletter – będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, po tym okresie dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
 • realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, a także wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych); jednak nie dłużej niż 6 lat od momentu zakończenia umowy sprzedaży;
 • usługi dostawy i montażu przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 6 lat od momentu zakończenia umowy sprzedaży;
 • pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać ze świadczonych przez nas usług oraz nie dokonywałeś zakupów w naszych sklepach).

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH:

Dane Osobowe przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania zamówienia. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.
Dane osobowe mogą zostać przekazane w celu realizacji zamówienia następującym podmiotom:

 • firmom przewozowym – w celu dostawy zakupionego towaru na adres, który wskazałeś w zamówieniu ( DPD, DHL, UPS, INPOST, POCZTA POLSKA )
 • serwisom odpowiedzialnym za naprawę sprzętu, w przypadku zgłoszenia przez Ciebie reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji;
 • firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dzięki któremu możemy prowadzić nasz serwis, newsletter, oraz stosowne ewidencje sprzedaży itd.
 • agencjom marketingowym, które pomagają nam zrozumieć, czym są zainteresowani nasi klienci, które pomagają nam tworzyć ciekawe oferty, promocje oraz pomagają nam w bieżącej komunikacji z naszymi klientami, w tym z Tobą;
 • firmom zbierającym opinie o produktach oraz o sklepach – pomagają nam, jeżeli chcesz podzielić się swoją opinią o produkcie lub wrażeniami z korzystania z naszego serwisu lub sklepu stacjonarnego.
 • firmom pośredniczącym w płatności za zakupiony towar
 • firmie księgowej odpowiedzialnej za księgowość spółki AG-SR sp.z o.o. sp.k.
 • portalowi aukcyjnemu allegro.pl
 • bankom w których spółka AG-SR sp.z o.o. sp.k. posiada konta bankowe
 • biuro informacji gospodarczej

Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. Chcielibyśmy, abyś wiedział, że tam gdzie to możliwe stosujemy narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów i podwykonawców pozostajesz niemożliwy do zidentyfikowania, a gdzie my cały czas posiadamy Twoje dane.
 

Twoje dane osobowe w określonych przypadkach przetwarzamy nie jako administrator, lecz jako procesor, działający na zlecenie innych podmiotów. Podobnie może być i tak, że nasi pracownicy w określonych przypadkach działają w imieniu i na rzecz innego administratora danych. Są to następujące przypadki:

 • realizacja roszczeń z tytułu gwarancji producenta – dany producent sprzętu, co do którego zgłaszane jest roszczenie gwarancyjne.

REGUŁY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

 • Reguła adekwatności
  Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.
 • Reguła transparentności
  Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jej przejawem.
 • Reguła prawidłowości
  Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem: sklep@ag.pl .
 • Reguła integralności i poufności
  Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE (ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679  Z DNIA 27-04-2016r.

 

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, informacji na temat ich przetwarzania oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 2. Prawo do sprostowania swoich danych;
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych przez Administratora;
 4. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
 5. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. Prawo do interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska;
 7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego ze względu na naruszenie RODO;

 

Prawa wymienione powyżej w punktach 1-6 można zrealizować m.in. przez kontakt z Administratorem Danych (adres e-mail: sklep@ag.pl).


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu